Fuktsäkra badrum i Stockholm

Det är minst lika viktigt att alla underarbeten blir korrekt utförda, som att kakel/klinker ligger snyggt vid fuktsäkra badrum i Stockholm. Det finns en del badrumsföretag som slarvar med underarbeten vid badrumsrenovering i Stockholm.

Fuktsäkra badrum kräver även säkra underarbeten

Att följa branschregler och tillverkarens monteringsanvisningar är ytterst viktigt vid en badrumsrenovering. Ett exempel kan vara att hantverkaren putsar betongväggar och installerar tätskikten utan att kontrollera att ytorna är tillräckligt torra. Som är ytterst viktigt vid fuktsäkra badrum i Stockholm .

Det är viktigt att följa tillverkarens monteringsanvisningar!

Tätskikt 2021

Om din badrums entreprenör väljer vanligt kartonggips till badrumsväggar (istället för våtrumsgips) bör du definitivt säga ifrån. Att installera kartong gips i badrum kan vara en riskfaktor.

Att snåla med materialval (för att få prismässiga fördelar gentemot sina konkurrenter) är ett exempel som badrumsentreprenörer använder sig av. Detta bör du också ha i åtanke när du väljer badrums entreprenör.

Att utföra en badrumsrenovering på egen hand

När kommer till renovering av badrum i Stockholm, så vill vissa människor utföra delar av arbetet på egen hand. Det kan exempelvis omfatta inköp av material och bortforsling av byggavfall. Många klarar dessa uppgifter utmärkt och sparar då även lite pengar på sin badrumsrenovering.

Det finns vissa ”kritiska arbeten” vid en badrumsrenovering som vi inte rekommenderar att man utför på egen hand. Installation av tätskikt, plattsättning och VVS installationer är arbeten som bör utföras av branschkunniga hantverkare, som har rätt certifiering.

Skulle man utföra en badrumsrenovering (inklusive VVS och tätskiktsarbeten) på egen hand så kan man förlora allt skydd om olyckan skulle vara framme.

Tidigare var detta kanske inte lika viktigt men efter att vattenskador blivit allt dyrare för försäkringsbolagen så vill dom säkerställa att nya skador inte uppkommer genom bristfälligt utförda arbeten.

Bostadsvärdet kan också bli lägre om du saknar ett kvalitetsdokument på badrumsrenoveringen. Anledningen till detta är att kvalitetsdokumentet även kan räknas som en värdehandling, som intygar att badrumsrenoveringen är korrekt utförd enligt gällande branschregler och att tätskikten är rätt installerade av branschkunniga hantverkare.

Enligt Länsförsäkringars undersökning (2019) läckte hela 13 av 19 undersökta tätskikt, (fast samtliga tätskiktsystem var godkända enligt branschreglerna). Svagaste delen i ett tätskiktsystemen är skarvar och rör-genomföringar. Vill man vara extra säker så väljer man ett tätskiktsystem som klarade testet som Länsförsäkringar utförde.

Vattenskador i badrum kan bli en dyr affär, speciellt om din hemförsäkring inte täcker skadorna. Peter Bratt skadeexpert på Länsförsäkringar berättar om Länsförsäkringar test av tätskikt i badrum och ger dig några viktiga saker att tänka på. Läs gärna mer om hela testet på Länsförsäkringars hemsida